Det støtter vi

Vi støtter udviklingen af et aktivt og bæredygtigt civilsamfund

Danmission arbejder for at opbygge og styrke civilsamfund i Asien, Afrika og Mellemøsten gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder.

Det gør vi ved at udvikle, støtte og uddanne lokale organisationer og borgere, så de sættes i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund.

Vi støtter udviklingen af et aktivt og bæredygtigt civilsamfund

Danmission arbejder for at opbygge og styrke civilsamfund i Asien, Afrika og Mellemøsten gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder.

Det gør vi ved at udvikle, støtte og uddanne lokale organisationer og borgere, så de sættes i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund.

Vi har fokus på fredsskabelse og konfliktløsning

Et fredeligt og tolerant samfund er en forudsætning for økonomisk, kulturel og politisk udvikling. Danmission anser dialog som en grundlæggende tilgang til arbejdet med konfliktløsning og fredsskabelse.

Udsatte har også rettigheder

Danmission arbejder for at skabe bedre levestandard for udsatte grupper: både børn, kvinder, mænd og mennesker, der tilhører religiøse mindretal. Vi støtter træning af børn, unge og voksne og ønsker at styrke deres viden om deres rettigheder og evne til at udnytte dem.

Læs mere på https://danmission.dk/hvad-gor/